เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในร.9 และกิจกรรมวันแม่ 11 ส.ค. 60