ทำบุญวันคล้ายวันอนิจกรรม…ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 4 ก.พ. 60