กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9 วันที่ 5 ธ.ค. 59