กิจกรรมถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พ.ย.59