ทัศนศึกษา ป1-6 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 22ก.ค.59