ถวายเทียนพรรษา ณวัดนรนาถ สุนทรการาม วันที่ 15ก.ค. 59