อบรมค่ายธรรมะพุทธบุตร-ธิดา ชั้น อ.1-3 วันที่ 15 ก.ค.59