พิธีทบทวนคำปฎิญาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559