ปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัย นร.ชั้น ป.6 วันที่ 2 มี.ค.59