พิธีไหว้ครูประจำปี 2559 การมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดี และทุนความประพฤติดีแก่นักเรียนชั้น ป.1-6