ที่ตั้งและแผนที่

โรงเรียนสตรีวรนาถ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 23-25 ซอยเทเวศร์ 1 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนที่จาก Google Map

google_map