< ดูข่าวทั้งหมด

เรื่อง : แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด :

เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีวรนาถ อยู่ในเขตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในพื้นที่สีแดง ตามที่ศคบ.กำหนด โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเปิดภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน        ดังรูปแบบ ต่อไปนี้

  1. จัดการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (On – line)  ดังนี้
    1. ชั้นอนุบาล 1 – 3  จัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ผ่านระบบ You Tube
    2. ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 จัดการเรียนการสอนระบบ ApplicationZoom
  2. จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ปกครองมารับเอกสารและกลับไปทำที่บ้าน (On – hand) สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับ – ส่งเอกสารได้ โรงเรียนจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

วันที่ : 11/06/2021

Copyright © 2020 satrivoranart school