< ดูข่าวทั้งหมด

เรื่อง : เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

รายละเอียด :

ประกาศเรื่องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากเดิมคือวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

 

วันที่ : 03/06/2021

Copyright © 2020 satrivoranart school