< ดูข่าวทั้งหมด

เรื่อง : รับสมัครนักเรียน

รายละเอียด :

โรงเรียนสตรีวรนาถเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ชาย - หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนการสอน "เน้นภาษาอังกฤษเข้ม"

ท่านผู้ปกครองสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครเรียน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องธุรการ โทร 0-2281-7438 , 0-2126-6866

วันที่ : 16/04/2021

Copyright © 2020 satrivoranart school