เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. 66 - 28 เม.ย. 66

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2565

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้แก่โรงเรียนสตรีวรนาถ

มาตรการการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565


Copyright © 2020 Satrivoranart Thewet School. All Rights Reserved