มาตรการการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

แจ้งการเปิดภาคเรียนที่1/2565

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

                 โรงเรียนสตรีวรนาถ ยินดีต้อนรับ

                  นางสาวภัทรพร   ปริยพงศ์พันธุ์
       เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวรนาถ

กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนและการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่1/2565

กำหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีวรนาถเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565


Copyright © 2020 Satrivoranart Thewet School. All Rights Reserved